Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
6

Doanh nghiệp của tôi được thành phố trao tặng giấy khen về lĩnh vực hoạt động thể thao và kèm theo đó là một khoản tiền. Vậy có phải xuất hóa đơn GTGT và nộp thuế GTGT cho khoản thu nhập này không?

6 hữu ích 0 bình luận 10k xem chia sẻ
0

Đây là một khoản thưởng do hoạt động của người lao động trong doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp sử dụng tiền thưởng này thưởng cho những cá nhân lập thành tích trong hoạt động thể thao, hoặc sử dụng cho tập thể người lao động thì làm phiếu thu khoản tiền này vào quỹ phúc lợi của doanh nghiệp và hạch toán : 

Nợ TK 111/ Có Tk 3531

Nếu doanh nghiệp không sử dụng khoản thưởng này như trên, thì hach toán vào thu nhập khác mà không cần xuất hóa đơn:

Nợ TK 111/ Có TK 711

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp hạch toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading