3

Các bạn cho tôi hỏi: công ty tôi ông A tạm ứng (tiếp khách, giao dịch...) N141 C1111 và sau này ông A hoàn ứng (nộp tiền mặt 100% chứ k phải ảo) N1111 C141. Vì tiếp khách, giao dịch... không phải khi nào cũng có chứng từ đầy đủ và nhiều lý do khác. Tôi hạch toán như thế có sai nguyên tắc không?

|
0

Bạn hạch toán như vậy là đúng rồi, khi tạm ứng mình chi ra khỏi quỹ thì Nợ TK 141/Có TK 111, lúc thu tiền mặt lại Nợ TK 111/Có TK 141, vì khi chi tạm ứng không nhất thiét là chi tiếp khách, giao dịch,..) vì tạm ứng có rất nhiều lý do sếp quyết là OK và lúc thu lại là bằng tiền mặt hoặc đối trừ chứ không nhất thiết là một hình thức.

|
3

Không phải cho người khác tạm ứng mà là cho cán bộ công nhân viên trong cty tạm ứng mà tạm ứng để tiếp khách hay để mua hàng hóa, nguyên vật liệu cho cty mới phải đưa vào TK 141 chứ tài khoản 141 không phải hạch toán cho người khác ngoài cty như khách hàng tạm ứng tiền hàng hay nhân viên tạm ứng lương.

Khi nhân viên có nhu cầu tạm ứng thì làm cái Giấy tạm ứng (hoặc Giấy đề nghị tạm ứng) đưa sếp duyệt sau đó cầm giấy đó sang thủ quỹ nhận tiền, lúc này kế toán sẽ lập 1 phiếu chi chi đúng số tiền được duyệt trong giấy tạm ứng để người nhận tiền ký vào cùng các chữ ký của những người phụ trách có liên quan.

|
2

Hạch toán như sau: Tạm ứng Nợ TK 141 Có TK 111 Khi Ông ta đi công tác về làm giấy đề nghị than htóan tạm ứng Nợ TK 642... Nợ TK 133 nếu có Có TK 141. Chứng từ gồm có: Giấy đề nghị tạm ứng, giấy đề nghị than toán tạm ứng.

|
4

Vẫn có trường hợp chi tạm ứng tiếp khách nhưng sau đó vẫn hoàn tạm tạm ứng 100% chứ.

Ví dụ: vì lý do tiếp khách nên nhân viên cty làm giấy tạm ứng tiền đi tiếp khách. Nhưng sau đó, vì lý do nào đó, nhân viên này không chi số tiền tiền này. Sau khi về, nhân viên này muốn xóa tạm ứng (ko muốn nợ cty) nên đem số tiền này nộp lại cho thủ quỹ. Kế toán căn cứ trên phiếu thu tiền lập bút toán xóa tạm ứng. Lúc tạm ứng: Nợ TK 141 Có TK 111 (chứng từ PL là : phiếu chi, giấy tạm ứng) Xóa tạm ứng Nợ TK 111 Có TK 141 (Chứng từ PL là: phiếu thu, phiếu thu tiền mặt của thủ quỹ).

|
4

Thiết thì chi thêm và hạch toán như sau: (ví dụ hạch toán tạm ứng tiền cho nhân viên đi tiếp khách) Nợ 141 Có 1111 Tiếp khách bị thiếu tiền, nên nhân viên đó phải lấy tiền túi bù vô rồi về làm cái thanh toán tạm ứng cho cty chi tiền trả lại, hạch toán: Nợ 64* Nợ 1331 (nếu có) Có 141 Có 1111 (số tiền còn thiếu).

|
  • 1
    Mình đang làm kế toán thanh toán, bên phòng vật tư cũng thường tạm ứng tiền để đi mua hàng, quy trình luân chuyển chứng từ như sau: khi có giấy đề nghị tạm ứng, mình viết phiếu chi và hạch toán: Nợ 141. – Bùi Nhật Hùng 16:43:34 17/12/2015
2

KHi cho NV tạm ứng ghi: Nợ 141/Có 111 Khi NV hoàn ứng: Nợ 111/ Có 141---> hoàn toàn đúng Nếu NV chi rồi thì ghi: Nợ 156, 642 (tùy mục đích) Nợ 133 Nợ 111 (nếu NV mua ko hết về trả lại) Có 141 (số chi = số tạm ứng) Có 111 (phải trả thêm tiền cho NV đi mua hàng or....do tạm ứng thiếu) các pác cho ý kiến sửa lại nếu sai. Thanks

|
  • 1
    Nếu thiếu thì trả lại cho người ta Nợ TK 141 Có TK 111. Đúng cái gì hả bạn, hạch tóan như bạn thì làm tăng số chi, số thu , làm BCLCTT phản ánh không đúng chính xác, tôi có thể gửi quy trình cho bạn tham khảo.Một số công ty hạch tóan như bạn ấym thật ra không có đúng lắm   – Đặng Minh Khang 16:44:13 17/12/2015

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.