Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

Công ty mình hàng tháng phải nộp cho đội quản lý thị trường 200k.

Số tiền này mình hạch toán vào 642 có đúng không cả nhà?  

2 hữu ích 0 bình luận 1.7k xem chia sẻ
2
Đưa vào 811, loại ra khi tính thuế TNDN.  
2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6

Trong những trường hợp như thế này, kế tóan nên linh họat giải quyết, ko phải khỏan chi nào cũng có thể đưa vào sổ sách được đâu .  

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
5

Nếu không có HĐ, không có một chứng từ nào làm bằng chứng thì làm sao hạch toán được.

Theo mình khoản đó là ngoài luồng vì vậy Cty tự chịu chứ đưa vào làm chi.  

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán chi phí tiền nộp quản lý thị trường , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading