Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Bài 21 (TH-CSLT-02): Viết chương trình nhập vào mảng hai chiều các số thực. Áp dụng:

- In lại mảng 2 chiều các phần tử dưới dạng bảng

- In các phần tử tại hàng thứ k của mảng hai chiều (k>=0)

- Tính tổng các phần tử của cột thứ k của mảng hai chiều (k>=0)

- Thực hiện tìm kiếm phần tử có giá trị là x, cho biết vị trí tìm thấy đầu tiên của phần tử trong trường hợp tìm thấy

- Cho biết hàng nào có tổng các phần tử lớn nhất trong mảng hai chiều

Tham khảo: https://ttnguyen.net/tim-dong-co-tong-lon-nhat-mang-2-chieu/

0 hữu ích 0 bình luận 1.3k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ fithou , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading