Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Cho cặp thực thể sau: NHÂN VIÊN- BÁN HÀNG. Giả định tại công ty TNHH ABC, cặp thể thể trên có mối liên kết với nhau. Hãy giải thích chính sách bán hàng tại công ty TNHH ABC qua các trường dữ liệu của 2 cặp thực thể trên?

Mọi người giúp e với ạ🙏 Cảm ơn mn!!

0 hữu ích 0 bình luận 668 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Nhân viên - Bán hàng , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading