Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Tại công ty TNHH Đức Long có quy trình sau:

Bộ phận nhận hàng cung cấp phiếu nhận hàng (PNH), bộ phận mua hàng cung cấp đơn đặt hàng (ĐĐH), Nhà cung cấp (NCC) cung cấp hóa đơn (HĐ).

Từ 3 chứng từ trên kế toán công nợ sẽ đối chiếu và ghi nợ phải trả vào Sổ Nhật ký mua hàng (NKMH) và Sổ chi tiết NCC, sau đó thông tin từ sổ NKMH sẽ được đưa vào hệ thống sổ cái Các chứng từ: PNH, ĐĐH, HĐ sẽ được lưu tại bộ phận theo số thứ tự.

Yêu cầu: a) Vẽ lưu đồ?

b) Nhận xét?


Giúp e với ạ. E cảm ơn

0 hữu ích 0 bình luận 410 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Vẽ lưu đồ chứng từ Ghi nợ Hệ thống sổ cái , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading