Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
7

Anh chị ơi giúp e với.

a) Kiểm toán Nhà nước khu vực I (trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội);

b) Kiểm toán Nhà nước khu vực II (trụ sở đặt tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An);

c) Kiểm toán Nhà nước khu vực III (trụ sở đặt tại Thành phố Đà Nẵng);

d) Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh);

đ) Kiểm toán Nhà nước khu vực V (trụ sở đặt tại Thành phố Cần Thơ);

Mỗi khu vự kiểm toán này làm nhiệm vụ công việc chủ yếu nào hả a.c.

7 hữu ích 0 bình luận 72k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Kiểm toán độc lập kiểm toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading