Hồ sơ xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị sai ngày tháng năm sinh ?


4
3
Trịnh Diễm Quỳnh
3 năm trước

Mọi người cho em hỏi chút ạ. Công ty em có 1 nhân viên có thẻ BHYT bị sai ngày, tháng sinh. Có anh chị nào làm lại thẻ cho em hỏi hồ sơ xin cấp lại thẻ gồm những gì ạ?

Hữu ích 4 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


7
Tạ Lương Quốc
3 năm trước

Bạn làm mẫu D01 điều chỉnh lại ngày tháng năm sinh , sau đó nếu cấp lại thẻ chỉ cấp phó bản thôi .

Hữu ích 7 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung