5

Chứng từ cần lập trong các trường hợp sau:

1.Người bán ghi nhầm giá trên hóa đơn

2.Người bán giao thiếu hàng nhưng không giao tiếp cho đủ

3.Người bán giao nhầm hàng với số lượng lớn hơn,người mua xuất trả lại

4.Phát sinh giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại

Cảm ơn mọi người!

|
0

1. Bảo người bán hủy xuất lại hóa đơn mới cho DN. Không được sửa chữa, tẩy xóa trên hóa đơn.

2. Khi nhập kho, chỉ ký nhận số đã thực nhận và buộc người bán phải giao cho đủ số hàng mà DN đã order. Nếu người bán không chịu giao hàng tiếp cho đủ thì DN không thanh toán tiền hoặc thanh toán một phần tiền đúng với số lượng hàng hóa mà DN đã thực nhận được.

3. Chỉ cho nhập kho đúng với số lượng mà DN đã order và phần dư còn lại DN trả về cho người bán. Trong trường hợp không trả lại ngay được thì thông báo với người bán số lượng hàng dư, nếu DN có nhu cầu mua hết số hàng dư thì cho nhập kho bình thường và bảo người bán xuất hóa đơn cho và thanh toán tiền cho họ.

Trường hợp này DN không xuất hóa đơn trả hàng thừa cho người bán nhé!

4. - Hàng bán bị trả lại thì DN phải xuất hóa đơn trả lại. (Xem TT 32)

- Giảm giá hàng bán cho mặt hàng nào thì cả 2 DN phải ngồi lại thỏa thuận bằng văn bản và nêu lý do giảm giá hàng bán.

Người bán xuất hóa đơn giảm giá hàng bán cho người mua, trên hóa đơn không được ghi âm. Hóa đơn này khai âm trong bảng kê đầu ra. (Xem TT 32)

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.