Hóa đơn điện tử là gì?


0
1

Hiện nay trong hầu hết các Doanh nghiệp đang dần làm quen với "hóa đơn điện tử". Vậy theo các bạn đâu là khái niệm dễ hiểu nhất về "hóa đơn điện tử"?

Hữu ích 0 Yêu thích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung