Hóa đơn đỏ xe ô tô công an giữ, xử lý thế nào ?


6
7
Nguyễn Khải Tuấn
4 năm trước

 Công ty mua 1 chiếc xe ô tô cũ, đã nộp lệ phí trước bạ rồi, nhưng khi đi đăng kiểm thì công an giữ mất hoá đơn đỏ.

Nhưng công ty tôi không công chứng được, vậy tôi phải xử lý thế nào?

Hữu ích 6 Yêu thích 7 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Nguyễn Ðăng Khánh
4 năm trước
Bạn có thể mượn bên bán photo và công chứng liên 1 hóa đơn mua TSCĐ, việc này vẫn được cơ quan thuế chấp nhận.
Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung