Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống và giao cho khách hàng có được xuất lại hóa đơn khác không ?


2
6
Đặng Xuân Lan
3 năm trước

Cho em được hỏi là ngày 01/11/2016 công ty em có xuất 1 hóa đơn nhưng bị sai nội dung và số tiền. Hóa đơn đã xé khỏi cuống và giao cho bên khách hàng.

Công ty khách hàng muốn bọn em phải xuất lại hóa đơn đúng ngày 01/12/2016, vậy em phải làm sao ạ? Trong khi ngày 03/12/2016 công ty em có xuất hóa đơn cho công ty khác rồi. Mong mọi người chỉ giúp.

Hữu ích 2 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


2
Hồ Hiếu Nghĩa
3 năm trước

Hóa đơn đã kê khai thì được lập biên bản và xuất hóa đơn điều chỉnh. Chỉ có sai tên Cty và địa chỉ mới không xuất hóa đơn. Nếu chưa kê khai lập biên bản thu hồi xuất hóa đơn mới

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Tạ Dân Hiệp
3 năm trước

Làm biên bản điều chỉnh hóa đơn. Nếu không được thì làm biên bản thu hồi hóa đơn đã lập. Rồi xuất lại hóa đơn khác. Ghi nội dung xuất của ngày 1/12.

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung