Hóa đơn xuất cho chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư đã làm mất nên xử lý như thế nào ?


3
5
Vũ Nguyệt Minh
3 năm trước

Các bác cho e hỏi tí: Bên e xuất hóa đơn cho bên chủ đầu tư, xong rồi bên ấy làm mất hóa đơn!!! Bây giờ mình có trách nhiệm thế nào và cách xử lý thế nào ạ?

Hữu ích 3 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


0
Vũ Bảo Thư
3 năm trước

1. Bên nào làm mất thì bên ấy chịu trách nhiệm.

2. Photo cho họ 1 bản liên 1 đóng dấu sao y vào là việc mình có thể làm cho họ.

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung