Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
1

Công ty ngày 19.4 mới nộp mẫu 06 (tất nhiên bị phạt) nhưng trong tháng 3 có xuất hóa đơn , vậy hóa đơn này có hợp lệ không ?

1 hữu ích 0 bình luận 608 xem chia sẻ
5

Gia hạn nộp mẫu 06 thì có nghĩa trước đó vẫn là pp khấu trừ (mẫu 06 là gia hạn tiếp tục chứ không phải đăng ký chuyển đổi) nhé chị Ngọc Ngoc Nhi. Do đó hóa đơn tháng 3 của chị vẫn là hóa đơn hợp lệ.

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp hóa đơn , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading