7

Tôi là chủ một đại lý thu mua cà phê nhỏ lẻ, hình thức mua bán của tôi là: thu mua cà phê nhân xô từ người dân trực tiếp sản xuất ra (không có hóa đơn mua bán hàng hóa mà chỉ kê bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào), sau đó xuất bán hàng hóa cho các doanh nghiệp, công ty khác (có hóa đơn GTGT hàng hóa bán ra) với thuế xuất 5%. Đại lý của tôi được thối tiền thuế và đem nộp lại kho bạc nhà nước. Thời gian từ năm 2007 đến hết năm 2013, đại lý của tôi hoạt động mua bán với tổng giá trị hàng hóa bán ra khoảng 40 tỷ/năm.

1, Bây giờ cơ quan thuế thực hiện thanh quyết toán hồ sơ sổ sách đại lý (Chuyển thành công ty do người khác đứng làm chủ tịch), cơ quan thuế yêu cầu giải trình hồ sơ sổ sách từ năm 2007 đến năm 2013 (7 năm). Thời gian hồ sơ giải trình quá dài như vậy có hợp lý không? Thời gian như thế nào là phù hợp?

Mong các anh chị giúp đỡ!!

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.