1

Chào cả nhà!

Hôm vừa rồi tôi có đi dự Hội nghị tuyên truyền, đối thoại với doanh nghiệp về các chính sách thuế thực hiện nghị quyết 30/2008/NQ-CP do Cục thuế và Văn phòng thương mại và công nghiệp Việt nam tổ chức.

Phần đối thoại với doanh nghiệp, Đại diện Cục thuế đã trả lời Đối với các Hợp đồng lao động thời vụ (dưới 3 tháng) thì DN khi chi trả thu nhập phải khấu trừ 10% trên thu nhập áp dụng đối với các cá nhân đã có mã số thuế và Khấu trừ 20% trên thu nhập áp dụng đối với các cá nhân không có mã số thuế.

Tuy nhiên theo mục 1.2.1, khoản II, phần D thông tư 84/2008/TT-BTC có hương dẫn:

1.2.1. Khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động , được tuyển dụng làm việc lâu dài, ổn định.

Việc khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế. Trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế luỹ tiến từng phần, cơ quan trả tính thuế và khấu trừ số thuế đã tính để nộp ngân sách nhà nước.

Do hội trường đông người, mình đến muộn phải ngồi sau nên không nghe rõ phần giải thích của đại diện Cục thuế vì sao có Hợp đồng lao động mà không khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần lại thực hiện khấu trừ 10% và 20%?

Bạn nào hiểu rõ về phần này một cách có căn cứ (hoặc có văn bản hướng dẫn) là ơn chỉ giúp mình nhé.

Để có Hợp đồng lao động thoả mãn mục 1.2.1, khoản II, phần D thông tư 84/2008/TT-BTC nêu trên thì cần có những điều kiện nào (thời gian hợp đồng, các quyền lợi cho người lao động...)?

Cảm ơn nhiều!

|
6

Ðề: Hợp đồng lao động như thế nào để không phải khấu trừ 10%, 20% nộp thuế TNCN

Lao động có thu nhập trên 500.000 mà không có HĐ lao động hoặc HĐ lao động dưới 3 tháng thì áp dụng biểu thuế suất thuế TNCN 10%(Đã bỏ quy định tạm thu 20%)Đối với người đã có hoặc chưa có MST.

|
0

Ðề: Hợp đồng lao động như thế nào để không phải khấu trừ 10%, 20% nộp thuế TNCN

Để có Hợp đồng lao động thoả mãn mục 1.2.1, khoản II, phần D thông tư 84/2008/TT-BTC nêu trên thì cần có những điều kiện nào (thời gian hợp đồng, các quyền lợi cho người lao động...)?

Nếu bạn ký hợp đồng lao động với người lao động trên 3 tháng thì áp dụng được mục 1.2.1. Có loại hợp đồng ngắn hạn và dài hạn (1 năm, 3 năm, vô thời hạn), tất nhiên khi ký hợp đồng, trong hợp đồng phải có quy định về thời hạn hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của người lao động rùi.

|
3

Ðề: Hợp đồng lao động như thế nào để không phải khấu trừ 10%, 20% nộp thuế TNCN

help me,

Cty mình áp dụng niên độ kế toán từ 1/4 đến 31/3 do vậy cuối tháng 3 này cty mình tổng kết lại số ngày nghỉ hưởng lương mà NV chưa nghỉ. Vậy cho mình hỏi số tiền mà NV nhận do cty mua lại những ngày nghỉ này thì khi tính thuế TNCN có đưa vào tính ko?

|
4

Cái này có đấy bạn àh.Khoản thu nhập này của CB-CNV bạn cộng vào và tính thuế TNCN cho họ nhé

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.