Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
4

Các bạn cho tôi hỏi hợp đồng lao động thực tập có trả lương thì có phải là hợp đồng lao động không?

4 hữu ích 0 bình luận 2.6k xem chia sẻ
2

Theo điều 15 luật lao động số 10/2012/QH13 quy định:         

"Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động."         

Như vậy hợp đồng thực tập mà có trả lương thì có được coi là hợp đồng lao động.  

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tiền lương hợp đồng thực tập lao động trả lương , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading