Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
13

Tôi có một HTML <form>với một vài <button>ký tự và <input type="submit">:

<form>
    <button>first button</button>
    <button>second button</button>
    <input type="text">
    <input type="submit">
</form>

Nhưng khi enterđược nhấn trong khi ở hiện texttrường, "nút đầu tiên" được kích hoạt thay vì nút "gửi".

Làm cách nào để enterkích hoạt nút "gửi"?

13 hữu ích 2 bình luận 5.9k xem chia sẻ
15

Hành vi mặc định của một <button>phần tử là hoạt động giống như một nút 'gửi'. Hãy thử sử dụng <button type='button'>cho các nút không gửi.

15 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
-2

Rất có thể bạn có thể ghi đè hành vi mặc định của hành vi nhập văn bản của bạn thông qua một số jQuery đơn giản . Hãy thử xem tài liệu cho .keydown ()

-2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ html forms button , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading