Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

In recent days, NFTs have seen a drastic increase in their popularity. January 2022 has recorded the sales volume of NFTs as $4.6 billion, with many unique new users of NFTs. With Metaverse using NFTs as its pillar to function on owning assets in the digital realm, NFTs will be an invincible asset in the blockchain. NFT marketplace development is beneficial for various artists like

Social media influencers

Photographers

Digital artists

Celebrities

Musicians etc0 hữu ích 0 bình luận 172 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ NFT , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading