0

Chào mọi người. Mình đang học java. Có một bài tập dạng so sánh 2 kí tự trong chuỗi input.

Điều kiện 1: Nếu kí tự - trong chuỗi input xuất hiện nhiều hơn kí tự _ thì trả về kết quả -

In: aa-vv-aaa_cc thì trả về   aa-vv-aaa-cc 

Điều kiện 2: Ngược lại điều kiện 1

In: aa_vv_aaa-cc thì trả về   aa_vv_aaa_cc 

Mình có sử dụng code dưới nhưng mãi ko tìm ra hướng đi sao cho đúng. Còn trả về 1 điều kiện thì lại dễ.

Anh chị cho ít tham khảo nhé

 long minusCount = input.chars().filter(ch -> ch == '-').count();
 long underLineCount = input.chars().filter(ch -> ch == '_').count();
 if (minusCount == 0 || underLineCount == 0 ) {
 return input;
 }
|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.