Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Chào mọi người. Mình đang học java. Có một bài tập dạng so sánh 2 kí tự trong chuỗi input.

Điều kiện 1: Nếu kí tự - trong chuỗi input xuất hiện nhiều hơn kí tự _ thì trả về kết quả -

In: aa-vv-aaa_cc thì trả về   aa-vv-aaa-cc 

Điều kiện 2: Ngược lại điều kiện 1

In: aa_vv_aaa-cc thì trả về   aa_vv_aaa_cc 

Mình có sử dụng code dưới nhưng mãi ko tìm ra hướng đi sao cho đúng. Còn trả về 1 điều kiện thì lại dễ.

Anh chị cho ít tham khảo nhé

 long minusCount = input.chars().filter(ch -> ch == '-').count();
 long underLineCount = input.chars().filter(ch -> ch == '_').count();
 if (minusCount == 0 || underLineCount == 0 ) {
 return input;
 }
0 hữu ích 0 bình luận 1.7k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ java , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading