Kết chuyển công cụ dụng cụ ?


4
5
Nguyễn Tất Hiếu
4 năm trước

Bên công ty mình vào những năm trước có một số công cụ dụng cụ đã được kết chuyển qua 242 nhưng sau đó hàng tháng lại quên không kết chuyển vào 642. Không biết giờ nếu mình tiếp tục phân bổ vào 642 có sao không? Có cần điều chỉnh BCTC những năm trước không?

Hữu ích 4 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


5
Trần Trọng Hiếu
4 năm trước
Bạn nên làm lại và điều chỉnh lại báo cáo của những năm trước để phân bổ 242 qua tài khoản 642.
Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung