Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
12

ai có thể giải thích giúp mình sự khác nhau giũa thành phẩm và hàng hóa khonng? thanksssssss!

12 hữu ích 0 bình luận 123k xem chia sẻ
4

Ðề: khác nhau giũa thành phẩm và hàng hóa

hàng hóa là hàng mà doanh nghiệp đi mua về nhập kho. còn thành phẩm là sản phẩm mà doanh nghiệp tự sản xuất ra được. mình hiểu đơn giản như vậy thôi.

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
15

Ðề: khác nhau giũa thành phẩm và hàng hóa

Đúng vậy. Toàn bộ sản phẩm doanh nghiệp tự sản xuất ra được gọi là thành phẩm và hạch toán trên tài khoản 155.

Trong khi đó, những sản phẩm mua về với mục đích bán ra kiếm lời thì gọi là hàng hóa và hạch toán trên tài khoản 156.

15 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6

Sự việc không đơn giản như vậy.

Toàn bộ sản phẩm doanh nghiệp tự sản xuất ra được gọi là thành phẩm => ok

Những sản phẩm mua về với mục đích bán ra kiếm lời thì gọi là hàng hóa => ok

Tuy nhiên những sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra bị lỗi không thể thành sản phẩm hoàn chỉnh có gọi là thành phẩm không?

- Sản phẩm này nếu thu hồi để giảm chi phí sản xuất thành thành phẩm thì được gọi là hàng hoá thu hồi hay sản phẩm thu hồi?

- Sản phẩm này nếu có người mua thì gọi là bán thành phẩm hay bán hàng hoá (vì liên quan đến doanh thu)?

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6

Thành phẩm là những sản phẩm mà doanh nghiệp đã sản xuất ra, và được hạch toán tên TK 155.

Còn sản phẩm là những hàng hóa mà doanh nghiệp mua về với mục đích kinh doanh, và dược hạch toán trên TK 156.

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

ko cần sâu sa cứ hiểu vầy. hàng hóa là doanh nghiệp mua vào bán ra ( DNTM )

thành phẩm là DN mua NVL về trải qa qtsx -> sản phẩm ( thành phẩm ) ( DNSX)

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hàng tồn kho Nghiệp vụ kế toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading