Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
4

Khách hàng thanh toán tiền lãi trả chậm theo hợp đồng có phải xuất hóa đơn không. Em trả phiêu thu không thôi, họ đòi xuất hóa đơn (bỏ trống VAT).  Có thông tư nghị định nào quy định không ạ ?

4 hữu ích 0 bình luận 28k xem chia sẻ
3

Trường hợp này thì không phải xuất hóa đơn bạn nhé nhé, chỉ cần phiếu thu chi, hợp đồng thể hiện rõ đk được hưởng CK. Nếu xuất hóa đơn cẩn thận không lại được ăn QĐ phạt

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Trường hợp này ko phải xuất hóa đơn. Bởi đã có hợp đồng trả chậm. Bạn có thể căn cứ vào thông tư 219 điều 5.
Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và CÁC KHOẢN THU TÀI CHÍNH KHÁC thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Ví dụ 13: Doanh nghiệp X bán hàng cho doanh nghiệp Z, tổng giá thanh toán là 440 triệu đồng. Theo hợp đồng, doanh nghiệp Z thanh toán trả chậm trong vòng 3 tháng, lãi suất trả chậm là 1%/tháng/tổng giá thanh toán của hợp đồng. Sau 3 tháng, doanh nghiệp X nhận được từ doanh nghiệp Z tổng giá trị thanh toán của hợp đồng là 440 triệu đồng và số tiền lãi chậm trả là 13,2 triệu đồng (440 triệu đồng x 1% x 3 tháng) thì doanh nghiệp X không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền 13,2 triệu đồng này.

Căn cứ vào thông tư 26/2015 sửa đổi bổ sung khoản a điều 16 thông tư 39 như sau.
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp hóa đơn thông tư nghị định , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading