Khi quyết toán số lượng đầu vào đầu ra của xăng dầu và quặng sắt không bằng nhau cần làm những thủ tục gì ?


0
1
Hoàng Phi Cường
3 năm trước

Công ty e buôn bán xăng dầu, quặng sắt làm phụ gia ( bên e chỉ làm thương mại ) mỗi lần giao hàng nó có sự chênh lệch về số kg và số lít do nhiệt độ giao và nhận khác nhau, vậy khi quyết toán số lượng đầu vào đầu ra không bằng nhau, bên em cần làm những giấy tờ gì cho đúng ạ ?

Hữu ích 0 Yêu thích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Hoàng Ngọc Sơn
3 năm trước

1. Trước tiên em phải xác định nguyên nhân chênh lệch. Bị mất mát trong quá trình vận chuyển, do hao hụt hoặc dôi lên do tự nhiên, hay do chênh lệch giữa các đầu cân. Cái này em tìm hiểu tính chất hàng.

2. Dựa trên tỷ lên % hao hụt cho phép trong quá trình giao nhận. Trên cơ sở nguyên nhân hàng hụt or dôi lên để em xác định việc bồi thường hoặc thu nhập khác, hoặc báo lại với đầu cân đầu vào để có phương án xử lý.

3. Nếu là hụt hàng trong vận chuyển -> Phần chênh lệch bồi thường 1388. Nếu là hao hụt tự nhiên -> Hạch toán giá vốn. Nếu hụt do đầu cân thì đàm phán với NCC... 

4. Lựa chọn 1 đầu cân để xác định khối lượng giao nhận 

Nói chung là về PA xử lý nêu là như vậy. Nhưng thực tế đây là trường hợp mua bán đứt. Dôi lên hay hụt xuống thì DN chịu (Thông thường sẽ dôi lên do 2 đầu cân chênh lệch thì chúng ta mới làm).

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung