Khoản thu từ việc hủy chuyến bay có phải kê khai thuế GTGT?


7
6
Bùi Mạnh Thắng
4 năm trước

Em làm bên kế toán hãng máy bay, anh chị cho em hỏi: Khoản thu từ việc hủy chuyến bay có phải kê khai thuế GTGT không ạ?

Hữu ích 7 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Võ Tấn Lộc
4 năm trước

 Khoản thu từ việc hủy chuyến bay được xem như là một khoản bồi thường của khách hàng đối với doanh nghiệp đối với việc hủy chuyến bay, cho nên được xem là khoản bồi thường và thuộc đối tượng không phải kê khai tính thuế nộp thuế GTGT

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung