1

các you ơi cho tớ hỏi lý do vì sao trong cửa sổ chát yahoo messenger không hiện chữ nhỉ(con em tớ nó nhờ tớ xem giúp)? tớ kiểm tra trong phân view thì thấy nó bị thiếu dòng chữ liveword suggestions (F4), thông thường thì có dấu tích vào dòng chữ này sẽ hiện chữ trong của sổ(theo mình nghĩ thế). Các you nào biết cách chỉ dùm mình với.

|
6

Ðề: không hiện chữ trong messenger

* Cách khắc phục: bây giờ, bạn tắt Yahoo Messenger đi. Sau đó vào Start > Run

Nhập vào dòng sau : regsvr32 vbscript.dll > OK.

Nó sẽ hiện ra "DllRegisterServer in .... succeeded" , bạn chọn OK.

Tương tự thực hiện (Start ---> Run .... ) với dòng lệnh sau: regsvr32 jscript.dll > ok.

- Rồi, mở lại Y!M xem sao? Có còn nữa không?

* Hoặc cách thứ 2: phải chuột vào thanh Taskbar > Task Manager > Chọn Processes > click vào YahooMessenger và chọn End Process. Sau đó khởi động máy lại và vào Y!M.

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.