Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
1

Chúng ta có thể sử dụng ký tự dấu hoa thị *cho một hành động tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu SQL không?

MASQLComm = New SqlCommand("SELECT COUNT(*) AS [RecCount] 
               From " & tName & " 
               WHERE " & tName & fName & " = '" & {*} & ".Temp' ", 
              SQLConn)

Xin vui lòng tư vấn cho tôi với một mã cho điều này.

1 hữu ích 2 bình luận 3.9k xem chia sẻ
4

Sử dụng LIKEtoán tử để làm điều đó.

Ngoài ra, tôi thực sự khuyên bạn không nên xây dựng truy vấn SQL của bạn như vậy. Làm điều đó nếu không còn cách nào khác.

4 hữu ích 2 bình luận chia sẻ
9

Đối với văn bản, bạn cần LIKE với '%'. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn đã quen với Bobby Tables. http://xkcd.com/327/

9 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ .net sql sql server vb.net tsql , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading