248

Tôi đã cài đặt MacVim và tôi đang cố gắng thiết lập nó làm trình chỉnh sửa cho Git (kiểm soát phiên bản), nhưng tôi không thể chạy 'mvim' từ dòng lệnh vì nó không được nhận dạng. Làm cách nào để thiết lập mvim để tôi có thể chạy nó từ Terminal?

|
 • 3

  Hãy thử vimtừ dòng lệnh.

  – Tạ Quỳnh Trang 11:17:44 13/01/2010
 • 4

  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: điều này sẽ hoạt động với Linux vì vậy tôi cho rằng nó tương tự trên máy Mac. Hãy thử xem đường dẫn (sử dụng " echo $PATH") và thêm thư mục vào MacVim có thể thực thi được nếu nó chưa có (sử dụng " export PATH=$PATH:path/to/folder"). Tâm trí các $dấu hiệu, chúng là quan trọng!

  – Hồ Kim Đoan 11:18:01 13/01/2010
186

Cần có một tập lệnh có tên mvim trong thư mục gốc của tệp .bz2. Sao chép cái này ở đâu đó vào $ PATH của bạn (/ usr / local / bin sẽ tốt) và bạn sẽ được sắp xếp.

|
199

Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thêm bất cứ điều gì vào con đường, đã làm

brew install macvim

mvim -v

Sau đó nên mở macvim trong thiết bị đầu cuối, bạn cũng có thể tiếp tục và bí danh rằng

alias vim='mvim -v'
|
 • 1

  Bất cứ ai đọc điều này ngày hôm nay bằng cách sử dụng homebrew, bạn sẽ phải chạy brew linkappssau khi cài đặt macvim.

  – Bùi Hoa Liên 18:20:12 29/09/2011
 • 1

  Tùy chọn '-v' hoạt động nếu bạn đã cài đặt từ nguồn hoặc từ tải xuống cũng như hiển thị trong các câu trả lời khác.

  – Hoàng Mai Thy 01:37:17 17/10/2012
 • 1

  brew linkapps --systemnếu bạn muốn nó trong thư mục / Ứng dụng của bạn.

  – Lê Ngọc Khang 20:07:11 26/05/2013
 • 1

  Nếu việc chạy brew linkappskhông có ích, cũng hãy chạy brew doctorvà xem các tin nhắn cảnh báo liên quan đến macvim - bạn có thể cần chạy brew link --overwrite macvimnếu được đề xuất.

  – Bùi Thu Hà 12:42:11 11/07/2016
 • 1

  Với cờ -v này vì một số lý do thay đổi phông chữ không hoạt động.

  – Lý Ðức Hòa 11:41:28 01/04/2018
105

Nếu bạn đi theo con đường bia, cách tốt nhất để cài đặt sẽ là:

brew install macvim --with-override-system-vim

Điều đó sẽ cung cấp mvim, vim, vi, view, v.v. trong / usr / local / bin (tất cả được liên kết với bản sao trong Hầm). Điều này cũng loại bỏ sự cần thiết phải tạo bất kỳ bí danh nào và cũng thay đổi vi, vim, v.v. của bạn để tất cả sử dụng cùng một bản phân phối Vim như MacVim của bạn.

|
 • 1

  Trong khi --override-system-vimđã tạo ra một số các liên kết tượng trưng đối với tôi, nó không thể ghi đè lên /usr/bin/vim/usr/bin/vivà vì vậy tôi vẫn phải bằng tay aliasnày trong tôi .profile.

  – Bùi Hoa Liên 18:49:17 08/02/2012
 • 1

  Dave, nghe có vẻ như là một vấn đề PATH, / usr / local / bin cần phải là đầu tiên trong PATH của bạn. Câu trả lời này, chỉ vào brew, nên là câu trả lời số một, vì nó giúp bạn có mọi thứ bạn cần.

  – Hoàng Mai Thy 00:03:06 16/02/2012
 • 1

  @JasonYanowitz cảm ơn, đó thực sự là vấn đề

  – Lê Ngọc Khang 02:58:42 16/03/2012
 • 1

  Trời ơi. Tôi đã tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này từ lâu và mẹo của bạn đã có tác dụng. Cảm ơn người đàn ông

  – Bùi Thu Hà 21:37:19 28/07/2012
 • 1

  fyi đang chạy brew doctorsẽ thông báo cho bạn về bất kỳ vấn đề PATH hoặc cấu hình nào cho brew.

  – Lý Ðức Hòa 15:43:10 02/08/2012
43

Ngoài ra, nếu bạn muốn sử dụng MacVim (hoặc GVim) như $VISUALhoặc $EDITOR, bạn nên lưu ý rằng theo mặc định, MacVim sẽ rẽ nhánh một quy trình mới từ cha mẹ, dẫn đến giá trị trả về MacVim không đạt được quy trình cha. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho các ứng dụng khác, nhưng Git dường như kiểm tra trạng thái của tệp tin nhắn cam kết tạm thời, bỏ qua giới hạn này. Nói chung, một cách thực hành tốt export VISUAL='mvim -f'là đảm bảo MacVim sẽ không rẽ nhánh một quy trình mới khi được gọi, nó sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn muốn khi sử dụng nó với môi trường shell của bạn.

|
25

Nếu bạn đã cài đặt macVim: /Applications/MacVim.app/Contents/MacOS/Vim -gsẽ cung cấp cho bạn macVim GUI.

chỉ cần thêm một bí danh.

Tôi sử dụng gvimbởi vì đó là những gì tôi sử dụng trên linux cho gnome-vim.

alias gvim='/Applications/MacVim.app/Contents/MacOS/Vim -g'

|
 • 1

  Giải pháp tuyệt vời!

  – Bùi Hoa Liên 19:51:49 16/08/2016
 • 1

  Nhân tiện, bạn cần trích dẫn gói lệnh với tùy chọn

  – Hoàng Mai Thy 19:59:18 16/08/2016
 • 1

  Cũng sử dụng alias vim=/Applications/MacVim.app/Contents/MacOS/Vimlà một ý tưởng tuyệt vời. Sau đó, bạn không cần cài đặt MacVim qua MacPorts hoặc Homebrew để cập nhật Vim trong thiết bị đầu cuối của mình, bạn chỉ cần cài đặt các gói phát hành từ trang phát hành GitHub.

  – Lê Ngọc Khang 08:59:59 19/04/2017
18

Nếu bạn đã cài đặt homeBrew , đây là tất cả những gì bạn phải làm:

brew install macvim
brew linkapps

Sau đó nhập mvimvào thiết bị đầu cuối của bạn để chạy MacVim.

|
16

Giả sử MacVim được cài đặt trong thư mục Ứng dụng.

Thay vì thêm đường dẫn MacVim vào môi trường của bạn, hãy tạo một liên kết bằng cách nhập đường dẫn này vào terminal:

sudo ln -s /Applications/MacVim.app/Contents/bin/mvim /usr/local/bin/mvim

Sau đó, mở một cửa sổ / tab thiết bị đầu cuối mới và gõ mvim.

|
11

Tôi đang thêm nhận xét của Bard Park ở đây vì đó là câu trả lời thực sự cho tôi:

Vì mvim chỉ đơn giản là một tập lệnh shell, bạn có thể tải xuống trực tiếp từ nguồn MacVim tại GitHub tại đây: http://raw.github.com/b4winckler/macvim/master/src/MacVim/mvim

|
 • 1

  / usr / local / bin đã ở trong PATH của tôi, nhưng thư mục bin không có. Tôi gặp sự cố khi làm việc trực tiếp trong / usr / local, (có thể là sự cố về quyền), vì vậy tôi đã tạo một thư mục bin trong thư mục Tài liệu của mình. Ở đó tôi đã tạo một tệp mvim, trong đó tôi đã sao chép nội dung liên kết của Bard Park. Tôi đã kéo thư mục bin với tập lệnh mvim sang / usr / local. Tôi đã được yêu cầu nhập mật khẩu, sau đó được phép đặt tập lệnh mvim ở nơi tôi muốn. Nhưng kịch bản chưa chạy. Tôi đã nhập: sudo chmod 755 mvim để cấp quyền thực thi tập lệnh. Bây giờ từ dòng lệnh khi tôi gõ tên tệp mvim, MacVim khởi chạy.

  – Dương Vân Nhi 18:50:30 06/11/2015
 • 1

  Để kéo thư mục bin vào / usr / local, đầu tiên tôi nhập: open. từ dòng lệnh trong / usr / local. Làm như vậy sẽ hiển thị GUI tìm kiếm cho vị trí tệp đó.

  – Hoàng Minh Kỳ 19:39:03 06/11/2015
11

Đây là những gì tôi đã làm:

Sau khi xây dựng Macvim, tôi đã sao chép mvim vào một trong những điểm đến $ PATH của mình (Trong trường hợp này tôi đã chọn / usr / local / bin)

cp -v [MacVim_source_folder]/src/MacVim/mvim /usr/local/bin

Sau đó, khi bạn gọi mvim, nó đã được nhận ra nhưng có một điều khó chịu. Nó mở cửa sổ MacVim trực quan, không phải cửa sổ trong terminal. Để làm điều đó, bạn phải gọi

mvim -v

Để đảm bảo mỗi khi bạn gọi mvim, bạn không cần phải thêm '-v', bạn có thể tạo bí danh:

bí danh mvim = 'mvim -v'

Tuy nhiên, bí danh này sẽ chỉ tồn tại cho phiên này của Terminal. Để thực hiện bí danh này mỗi khi bạn mở cửa sổ Terminal, bạn phải đưa nó vào .profile .profile phải có trong thư mục chính của bạn. Nếu không, hãy tạo nó.

cd ~
mvim -v .profile

bao gồm lệnh bí danh trong đó và lưu nó.

Đó là nó.

|
8

Tôi thực sự khuyên bạn nên cài đặt MacVim qua MacPorts ( sudo port install MacVim).

Khi được cài đặt, MacPorts sẽ tự động cập nhật hồ sơ của bạn để bao gồm / opt / local / bin trong đường dẫn của bạn và vì vậy khi mvim được cài đặt là / opt / local / bin / mvim trong quá trình cài đặt MacVim, bạn sẽ thấy nó sẵn sàng để sử dụng ngay .

Khi bạn cài đặt cổng MacVim, gói MacVim.app cũng được cài đặt trong / Ứng dụng / MacPorts.

Một điều tốt khi đi theo lộ trình MacPorts là bạn cũng sẽ có thể cài đặt git ( sudo port install git-core) và nhiều cổng khác. Rat khuyen khich.

|
 • 1

  Cảm ơn tôi sẽ cho đi. Tôi đã cài đặt MacVim và Git bằng trình cài đặt UI. Nhưng nó trông giống như Macports là con đường để đi.

  – Dương Vân Nhi 18:44:43 13/01/2010
 • 1

  Không sử dụng các phiên bản cổng mac trừ khi bạn thực sự cần. Nó cài đặt tất cả các thư viện phụ thuộc bỏ qua darwin bản địa. Điều này có nghĩa là thay thế perl 5.10 của bạn bằng 5,8 trong đường dẫn, v.v. Thay vào đó hãy kiểm tra hệ thống homebrew (brew).

  – Hoàng Minh Kỳ 14:03:26 26/05/2010
 • 1

  @SlavaNadvorny có thể đúng khi điều này được viết. Tôi hiện đang có một môi trường phát triển với MacVim, scipy, haskell, nhiều phiên bản erlang, python và perl đều hoạt động đúng với macports. Điều tương tự là không thể với brew (tại thời điểm này điều này đã được viết). Tôi thích cài đặt non-sudo của brew và muốn nó hoạt động trong trường hợp này.

  – Trịnh Triệu Thái 16:08:15 05/03/2012
 • 1

  Sử dụng homebrew hoạt động tuyệt vời quá brew install macvim.

  – Ngô Minh Giang 19:40:09 21/11/2013
2

Điều này làm việc cho tôi:

λ brew link --overwrite macvim
Linking /usr/local/Cellar/macvim/8.0-146_1... 12 symlinks created
|
1

Đối với .appcác gói Mac , bạn nên cài đặt chúng qua thùng, nếu có, vì sử dụng liên kết tượng trưng có thể gây ra sự cố. Bạn thậm chí có thể nhận được cảnh báo sau nếu bạn brew linkapps:

Thật không may, không brew linkappsthể cư xử tử tế với ví dụ Spotlight bằng cách sử dụng bí danh hoặc liên kết tượng trưng và công thức Homebrew không xây dựng .app các gói "phù hợp" có thể được định vị lại. Thay vào đó, vui lòng xem xét việc sử dụng brew caskvà di chuyển các công thức bằng cách sử dụng .apps sang casks.

Đối với MacVim, bạn có thể cài đặt với:

brew cask install macvim

Sau đó, bạn có thể khởi chạy MacVim giống như bất kỳ ứng dụng macOS nào khác, bao gồm mvimhoặc open -a MacVimtừ phiên cuối.

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.