88

Sau đây đặt mục tiêu thành _blank:

if (key == "smk") {
  window.location = "http://www.smkproduction.eu5.org";
  target = "_blank";
  done = 1;
}

Nhưng điều này dường như không hoạt động. Làm cách nào để khởi chạy liên kết trong một tab mới?

Đây là mã của tôi:

function ToKey() {
 var done = 0;
 var key = document.tokey.key.value;
 key = key.toLowerCase();
 if (key == "smk") {
  window.location = "http://www.smkproduction.eu5.org";
  target = "_blank"
  done = 1;
 }
 if (done == 0) {
  alert("Kodi nuk është valid!");
 }
}
<form name="tokey">
 <table>
  <tr>
   <td>Type the key</td>
   <td>
    <input type="text" name="key">
   </td>
   <td>
   </td>
   <td>
    <input type="button" value="Go" onClick="ToKey()">
   </td>
 </table>
</form>

|
204

window.locationđặt url của cửa sổ hiện tại của bạn. Để mở một cửa sổ mới, bạn cần sử dụng window.open. Điều này sẽ làm việc:

function ToKey(){
  var key = document.tokey.key.value.toLowerCase();
  if (key == "smk") {
    window.open('http://www.smkproduction.eu5.org','_blank');
  } else {
    alert("Kodi nuk është valid!");
  }
}
|
70

Chỉ cần sử dụng trong của bạn if (key=="smk")

if (key=="smk") { window.open('http://www.smkproduction.eu5.org','_blank'); }
|
2

anh creado una función que me permite obtener esta característica, si alguien tiene alguna sugerencia para mejorarla por ủng hộ compartirla, muchas gracias

Xin chào, tôi đã tạo một chức năng cho phép tôi có được tính năng này, nếu có ai có bất kỳ đề xuất nào để cải thiện nó, hãy chia sẻ nó, cảm ơn bạn rất nhiều

function redirect_blank(url) {
 var a = document.createElement('a');
 a.target="_blank";
 a.href=url;
 a.click();
}
|
 • 1

  Nếu bạn tiếp tục trò chuyện bằng tiếng Anh, điều đó có thể giúp bạn nhận được câu trả lời sớm cũng giúp người khác hiểu bạn có thể hoàn toàn như thế nào

  – Dương Xuân Thu 20:25:57 12/02/2018
 • 1

  Cảm ơn, tôi hiểu, tôi đã làm theo cách đó vì vậy tôi nói tiếng Tây Ban Nha, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng xuất bản bằng tiếng Anh trong cộng đồng này

  – Tạ Bảo Quỳnh 20:55:45 12/02/2018
0

  var linkGo = function(item) {
   $(item).on('click', function() {
    var _$this = $(this);
    var _urlBlank = _$this.attr("data-link");
    var _urlTemp = _$this.attr("data-url");
    if (_urlBlank === "_blank") {
     window.open(_urlTemp, '_blank');
    } else {
     // cross-origin
     location.href = _urlTemp;
    }
   });
  };

  linkGo(".button__main[data-link]");
.button{cursor:pointer;}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>


<span class="button button__main" data-link="" data-url="https://stackoverflow.com/">go stackoverflow</span>

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.