làm sao để có đường kẻ trên dòng đã có chữ HTML


0
0
Đồng Đình Quân
14 ngày trước

 em muốn làm 1 cái đường kẻ mờ trên dòng để phân chia từng phần của 1 form đăng ký như hình dưới thì làn thế nào ạ ? cảm ơn mn img

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


0
soạn cao
13 ngày trước

e thêm thẻ <hr> vào cuối mỗi điv hoặc form nhé 

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung