Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Bạn hãy viết chương trình lấy ra số cuối cùng trong 1 số bằng linux

vd: lấy số 4 từ số 1994

0 hữu ích 0 bình luận 202 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Lấy số cuối cùng , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading