Liên 1,2 có gạch chéo, liên 3 ko có


0
0
Bình Bảo
2 tháng trước

Hóa đơn liên 1 và liên 2 có gạch chéo, liên 3 k có thì gặp vấn đề gì ?

Vì mình xuất hđ quên gạch chéo, khi xé giao cho khách , khách bấm thêm tờ giấy vô hóa đơn

 Mượn lại để gạch chéo, nhưng quên để ý tờ giấy --> hđ xanh ko có gạch chéo

 như vậy có được chấp nhận không ?

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 1
Không hữu ích
Ai cứu em với huhu
Hữu ích 1 · Không hữu ích · Trả lời 0

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung