Lỗi bất đồng bộ ASP.net


0
0
Long Lê
1 tháng trước

Em lấy dữ liệu từ web API về đổ lên template có sẵn và quá trình lấy dữ liệu về thành công nhưng ko đưa lên tamplate được mong mọi người có thể chỉ cho em cách sửa và lỗi sai ở chổ nào 

imgimgimgimg

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung