Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Em lấy dữ liệu từ web API về đổ lên template có sẵn và quá trình lấy dữ liệu về thành công nhưng ko đưa lên tamplate được mong mọi người có thể chỉ cho em cách sửa và lỗi sai ở chổ nào 

Lỗi bất đồng bộ ASP.net?Lỗi bất đồng bộ ASP.net?Lỗi bất đồng bộ ASP.net?Lỗi bất đồng bộ ASP.net?

0 hữu ích 0 bình luận 982 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ c# asp.net Async , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading