Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Tôi đang làm việc trên cơ sở dữ liệu nơi tôi đang cố gắng tạo chế độ xem để lấy tất cả các bản ghi từ bảng Nghệ thuật nhưng tôi gặp lỗi.


Truy vấn SQL của tôi để tạo dạng xem như sau:

CREATE VIEW artInfo

AS

SELECT *

FROM art

WHERE artName = 'Guernica';


Tôi đã giới thiệu giống nhau ở đây

0 hữu ích 0 bình luận 2.2k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ sql , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading