Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Cho em hỏi về phần lý thuyết của hàng tồn kho như sau: Phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho?

Em cảm ơn. 

5 hữu ích 0 bình luận 1.6k xem chia sẻ
2

Phân biệt các thuật ngữ: Phương pháp kế toán hàng tồn kho là 1 trong 2 phương pháp:

- Kê khai thường xuyên.

- Kiểm kê định kỳ.

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho là các nguyên tắc:

- Theo giá gốc

- Theo giá thuần có thể thực hiện được.

- Theo giá hiện tại. ...

Phương pháp tính giá hàng tồn kho là 1 trong 4 phương pháp:

- LIFO

- FIFO

- Bình quân (chia ra: Bình quân liên hoàn, Bình quân cuối kỳ).

- Thực tế đích danh. 

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hàng tồn kho kế toán hàng tồn kho , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading