MD5 tính bít đệm


0
1
Lương Lộc
1 tháng trước

Nếu kích thước dữ liệu là 50 bít thì số bít cần lót thêm là bao nhiu ? Mọi người giúp e với ạ trong md5

Hữu ích 0 Yêu thích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung