16

Mình là kế toán của một hợp tác xã.

Giờ mình đang phải làm thủ tục chuyển đổi hợp tác xã theo luật mới, phải làm lại điều lệ, đăng ký kinh doanh,...

Ai có đang làm giống như mình không?

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.