Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

1.Trong các đơn vị nhà thầu, thông thường thì nghiệp vụ mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp vận chuyển thẳng đến chân công trường để thi công xây dựng, không qua kho vật liệu. Nếu sau đó, số vật liệu này không được dùng hết vào hoạt động thi công xây dựng trong kỳ, mà được để tại công trường để tiếp tục thi công ngay kì sau; trường hợp này, kế toán cần thu thập chứng từ gì làm cơ sở ghi sổ và ghi nhận bút toán cụ thể?

2.Trong các đơn vị nhà thầu, vật liệu được vận chuyển đến địa điểm xây dựng, nếu chưa đưa vào thi công xây dựng thì được bảo quản ngay tại công trường để tiếp tục thi công kỳ sau. Trường hợp này thì kế toán có cần thực hiện bút toán điều chỉnh giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không? Tại sao?


0 hữu ích 0 bình luận 533 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ thu hi , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading