Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

trả tiền điện thoại, điện, nước dùng cho dn theo giá thanh toán hóa đơn 37tr.( Tiền nước sử dụng cho quản lý dn 105.000d, tien dt su dung cho quan lý doanh nghiệp 2.040.000d tiền điện sử dụng cho sản xuất 30.800.000, tiền điện sử dụng cho quản lý doanh nghiệp 4.055.000). thuế suất thuế gtgt điện, điện thoại: 10%, nước 5%, phí nước thải 4.500d, hạch toán theo tt200 thế nào ạ, phần hành tiền gửi ngân hàng


0 hữu ích 0 bình luận 916 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ 1% , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading