Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Mô-đun scipy.misc của tôi dường như bị thiếu imsave

Hoàng Thuận Anh
· 01:08 15/11/2013
21 giờ trước

Tôi mở trình thông dịch python3 và nhập

import scipy.misc
scipy.misc.imsave

Với kết quả

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute 'imsave'

Tên đã thay đổi? Nó hoạt động tốt trong python2 nhưng tôi không muốn di chuyển ngược lại để nói chuyện.

Tôi có python 3.3.1 trên Lubuntu 13.04 với tất cả các mô-đun được tải xuống từ kho lưu trữ mặc định. Scipy đã được cài đặt và print(scipy.misc.__doc__)cho thấy điều đó imsavenên có ở đó.

BIÊN TẬP:

scipy.__version__ cho 0,11,0

from scipy.misc import imsave cho

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: cannot import name imsave
33 hữu ích 4 bình luận 38k xem chia sẻ
Đặng Phương Trâm
· 14:33 04/06/2019
14:33:42 04/06/2019

scipy.misc.imsave đã không còn được dùng trong các phiên bản Scipy mới hơn.

Thay đổi mã của bạn thành:

import imageio
imageio.imwrite('filename.jpg', array)
46 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Dương Hoài Thương
· 22:22 26/10/2014
22:22:38 26/10/2014

Hoặc pip install pillowđể cài đặt triển khai PIL mới. Điều này hoạt động tốt trong Python 3.4.

16 hữu ích 2 bình luận chia sẻ
Hồ Hoàng Dung
· 09:04 15/11/2013
09:04:31 15/11/2013

Thử cài đặt gói Ubuntu python3-imaging. Gói này cung cấp PIL (Thư viện ảnh Python). PIL được yêu cầu bởi imsave(và các im*chức năng khác trong scipy.misc).

5 hữu ích 3 bình luận chia sẻ
Dương Hạo Thiên
· 13:10 12/06/2019
13:10:38 12/06/2019

Tôi đã gặp vấn đề tương tự và câu trả lời cho câu hỏi này không giúp được gì. Tôi đã giải quyết nó bằng cách cài đặt phiên bản trước của scipy:

pip3 install scipy==0.17.0
5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ python-3.x scipy python-3.3 , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm