Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
12

Mọi người cho mình hỏi chút.

Hoá đơn tháng 2 mình làm mất rồi, nhưng chưa xác định được là do bên viết hoá đơn chưa đưa mình hay mình làm mất. Nếu bị mất hoá đơn GTGT thì có bị phạt không? Cần làm những gì để báo với cơ quan thuế là bị mất hoá đơn. Chỉ vì cái hoá đơn này mà mình đau đầu hết mấy ngày nay.

Cảm ơn mọi người nhiều.

12 hữu ích 0 bình luận 7.0k xem chia sẻ
9
giao tay, mình thì nhớ chưa đưa nhưng ng ta thì nói là giao rồi
9 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21
nhug ban da ke khai roi ha, neu hdon ban ke khai r va lam mat thi ban bao ho photo cho lien 1 roi kep vao sau nay kep cung chung tu, neu chua ke khai thi minh ko duoc khau tru thue va ko duoc tinh chi phi,
21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6
như vậy có bị phạt gì không? có phải lên cơ quan báo cáo gì không?
6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
11

chị Tuyền Tung Tăng tham khảo nhé:

TT64

Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

TT 10:

Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn do thiên tai, hoả hoạn.

11 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ vacom trí việt công trình chiết khấu 515 , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan