Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Nhập một chuỗi từ bàn phím, kiểm tra xem nó có tận cùng bởi 3 dấu chấm than

hay không (!!!), nếu không thì hãy thêm các dấu chấm than vào cuối để chuỗi có

tận cùng là 3 dấu chấm than.

Chú ý cho mọi bài giải:

- Mã nguồn viết bằng python không quá 5000 byte.

- Để được điểm tối đa, dữ liệu nhập xuất cần viết chính xác theo nội dung

yêu cầu, bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, dấu cách và các kí hiệu khác.

0 hữu ích 0 bình luận 1.0k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ python , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading