Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Theo bạn, các nguyên nhân nào làm cho giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được? Cho ví dụ? Từ đó bạn hãy đưa các giải pháp CÁ NHÂN để cải thiện tình hình trên?

Mọi người giúp e với ạ

0 hữu ích 0 bình luận 680 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hàng tồn kho , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading