Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Số dư đầu kỳ TK 211: 800.000.000

Trong tháng 8/201X có các nghiệp vụ phát sinh

1. Ngày 5/8. Mua TSCĐ giá 120.000.000, thuế GTGT 10% về sử dụng cho văn phòng công ty. Chi phí lắp đặt 20.000.000 tất cả thanh toán bằng TGNH. Thời gian sử dụng 4 năm. Tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản.

2. Ngày 12/8. Thanh lý một nhà văn phòng. NGTSCĐ 180.000.000, hao mòn 80%. Tỷ lệ khấu hao 6%. Chi phí thanh lý thuê ngoài phải trả theo giá chưa thuế 3.000.000, thuế GTGT 10%. Thu tiền mặt do bán phế liệu thanh lý TSCĐ 4.500.000.

3. Ngày 20/8. Mua một thiết bị sản xuất bằng TGNH, giá mua chưa thuế 36.000.000, thuế GTGT 5%. Chi phí vận chuyển 400.000 bằng tiền mặt. Thời gian sử dụng 5 năm. Tài sản được đầu tư bằng quỹ phát triển.

4. Ngày 22/8. Nhượng bán một tài sản sử dụng ở bộ phận bán hàng. NGTSCĐ 60.000.000, đã khấu hao 16.000.000. Chi phí vận chuyển nhượng bán tài sản thanh toán bằng tiền mặt 210.000 đ (cả thuế GTGT 5%). Thu tiền mặt do bán tài sản cố định 55.000.000 (cả thuế GTGT 10%).Tỷ lệ khấu hao 8%.

5. Ngày 25/8. Mua một tài sản cố định sử dụng ở bộ phận bán hàng, giá mua chưa thuế 132.000.000, thuế GTGT 5%, % thanh toán bằng tiền mặt thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 2 thanh toán bằng tiền vay ngắn hạn. Tỷ lệ khấu hao 10%.

Tài liệu bỗ sung: Trích số liệu ở bảng tính khấu hao tài sản cố định đầu tháng 8/201X. Trích khấu hao tài sản cố định ở phân xưởng : 18.700.000

Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bán hàng : 2.400.000

Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận quản lý : 3.700.000.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và tính khấu hao TSCĐ tháng 8/201X.

0 hữu ích 0 bình luận 847 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ định khoản nghiệp vụ phát sinh tscđ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading