Mọi người tính giúp mình với


0
0
jack dao
3 tháng trước

tính toán giá thành sản xuất 1 quả trứng đối với 1 chuồng nuôi gà đẻ thương phẩm (nuôi lồng) có quy mô 5000 con?

- Các thông tin kèm theo:

+ Chuồng hở (chi phí xây dựng 700.000 đ/m2), hao phí chuồng trại tính 5 năm (20%/năm), không tính chi phí thuê đất.

+ Chi phí lồng (bao gồm máng ăn, máng uống): 250.000 đ/ 3 ô chuồng lồng (Kích thước: Dài 1,2m x Rộng 0,65 m x Cao 0,4m), nhốt được 12 gà, chuồng thiết kế 3 tầng lồng, 2 dãy và lối đi giữa rộng 1m), chuồng lồng hao phí trong 5 năm (20%/năm).

+ Giá gà hậu bị lúc 18 tuần tuổi: 75.000 đ/kg

+ Khối lượng gà hậu bị: 1.600g/con

+ Thức ăn bình quân: 115g/con/ngày

+ Giá thức ăn cho gà đẻ (TAHH): 10.000đ/kg

+ Tỷ lệ nuôi sống gà mái đến cuối kỳ: 95%

+ Gà đẻ 5% tổng đàn lúc 20 tuần tuổi.

+ Tỷ lệ đẻ bình quân: 80%

+ Thời gian nuôi: đến 72 tuần tuổi

+ Khối lượng gà mái lúc loại thải: 2 kg/con

+ Giá gà loại 50.000đ/kg

+ Chi phí nhân công: 6.000.000đ/người/tháng x 2 người (bao gồm ăn, ở cho công nhân)

+ Chi phí điện nước 3.000.000đ/tháng

+ Chi phí thuốc thú y: 2.000.000đ/tháng

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung