Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Làm sao tôi có thể lấy:

id       slug        id_slug
----------   -------------   --------------
1        xl         10
1        s          10
1        m          10
1        black        12
1        white        12
2        xl         10
2        l          10
2        blue        12
2        pink        12

đến

id       return
1       1-xl-black
1       1-xl-white
1       1-s-black
1       1-s-white
1       1-m-black
1       1-m-white
2       2-xl-blue
2       2-xl-pink
2       2-l-blue
2       2-l-pink
0 hữu ích 0 bình luận 2.6k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ sql sql server string-concatenation sql-server-group-concat , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading