Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HÓA ĐƠN GTGT

1. Loại hóa đơn và Ký hiệu hoá đơn:

Hóa đơn GTGT: 01GTKT

Hóa Đơn bán hàng: 02GTTT

Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan) 07KPTQ

Các chứng từ được quản lý như hóa đơn:

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ; 03XKNB

+ Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 04HGDL

E: Hoá đơn điện tử

T: Hoá đơn tự in

P: Hoá đơn đặt in

Ví dụ: Mẫu số: 01GTKT0/001: Hóa đơn giá trị gia tăng

Ký hiệu VD/20E - VD: là ký hiệu hóa đương thường viết tắt của 2 từ của tên công ty, 20 là hóa đơn tạo năm 2020 và E: là kí hiệu cho hóa đơn điện tử

2. Cách đăng kí hóa đơn điện tử qua mạng

- Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn.điện tử( khởi tạo hóa đơn mẫu)

- Bước 2: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

- Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Bước 4: Nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.

+ Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) thực hiện trên HTKK thuế

+ Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn Đăng nhập và Chọn Đăng ký thêm tờ khai.

+ Scan Thông báo phát hành hoá đơn điện tử, hóa đơn mẫu mà bên nhà in cung cấp và Quyết định được sử dụng hóa đơn mà cơ quan Thuế cấp cho Doanh nghiệp tiếp đó các bạn đính kèm trong File Word.

+ Sau khi đã nộp xong Thông báo phát hành hóa đơn trên nhantokhai.gdt.gov.vn vào mục: Tra cứu / TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn.

+ Đính kèm file Word vào Thông báo Phát hành hóa đơn vừa nộp qua mạng. Tiếp đó, chọn File Word hóa đơn mẫu để nộp -> Sau đó Ký nộp là xong.

Note: Ngày bắt đầu sử dụng sau 02 ngày kể từ ngày Thông báo phát hành hoá đơn điện tử.

Phạt tiền từ 6.000.0000 đến 18.000.000 đồng cho trường hợp xuất hóa đơn khi chưa thông báo phát hành hóa đơn

3. Cách điều chỉnh và viết hóa đơn sai – sử dụng hóa đơn điện tử:

TH1: Hóa đơn chưa gửi cho khách hàng: hủy hóa đơn sai và lập hóa đơn mới

TH2: Hóa đơn đã lập và gửi cho khách hàng

- Nếu khách hàng chưa khai thuế: Lập biên bản hủy và xuât hóa đơn thay thế

- Nếu khách hàng đã khai thuế:

+Lập biên bản điều chỉnh Hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót

(Trường hợp xuất sai tên cty, sai địa chỉ nhưng đúng MST thì chỉ cần làm biên bản điều chỉnh)

TH3: Nếu 1 trong 2 bên đã kê khai thuế: a.Nếu hóa đơn sai tên đơn vị, địa chỉ, MST, tên hàng hóa, số tiền bằng chữ.. không ảnh hưởng đến đến tiền hàng & tiền thuế xuất điều chỉnh nội dung như sau:

+ Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn xác nhận của 2 bên

+ Lập hóa đơn điều chỉnh:

Ghi rõ nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh cho hóa đơn sai số HĐơn…, ngày lập hóa đơn…và điều chỉnh cho nội dung….ghi theonội dung đúng cần điều chỉnh

b. Nếu hóa đơn sai về số lượng, đơn giá, thành tiền, và sai số tiền thuế thì điều chỉnh tăng hoặc giảm như sau:

+ Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn xác nhận của 2 bên

+ lập hóa đơn điều chỉnh: ghi rõ phần nội dung cần điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ví dụ: Hóa đơn 0000105 xuất ngày 10/05/2021 số lượng: 10cái đơn giá 900.000đ/cái đã kê khai thuế. Ktoán phát hiện giá bán bị sai, giá đúng là 850.000 đ/1cái.

Kế toán xuất hóa đơn điều chỉnh như sau:

Cột Tên hàng hóa: Điều chỉnh giảm đơn giá cho hóa đơn só 0000105 ngày 10/05/2021 từ 900.000đ/1cái còn 850.000đ/1cái.

Số lượng: 10cái x 50.000đ/1cái= 500.000đồng (đơn giá là số tiền chênh lệch )

Thuế GTGT 10%: 50.000đồng

Tổng số tiền: 550.000đồng

Kê khai thuế:

Bên Bán khai kê khai điều chỉnh giảm

chỉ tiêu 32: -500.000

chỉ tiêu 33: -50.000

Bên mua Kê khai điều chỉnh giảm

chỉ tiêu 23: -500.000

Chỉ tiêu 24: -50.000

Chỉ tiêu 25: -50.000

Ví dụ: Hóa đơn 0000106 xuất ngày 15/07/2021 số lượng: 20 cái đơn giá 1.000.000đ/cái đã kê khai thuế. Đã xuất hóa đơn thuế suất 5% (số tiền: 20.000.000đ thuế 5%: 1.000.000đ tổng hóa đơn : 21.000.000đồng) kế toán phát hiện kê khai sai thuế suất đúng là 10%

Kế toán xuất hóa đơn điều chỉnh hóa đơn như sau:

Cột Tên hàng hóa: Điều chỉnh tăng thuế suất cho hóa đơn só 0000106 ngày 15/07/2021 từ 5% thành 10%.

Số lượng, đơn giá, thành tiền:/ (khôngghi )

Thuế GTGT 10%: 1.000.000 đồng ( ghi phần chênh lệch thuế suất)

Tổng số tiền: 1.000.000 đồng

Kê khai thuế:

Bên Bán kê khai vào chỉ tiêu 32= 0,

Chỉ tiêu 33: 1.000.000

Bên mua kê khai vào chỉ tiêu 23=0,

Chỉ tiêu 24: 1.000.000

Chỉ tiêu 25: 1.000.000

2 hữu ích 0 bình luận 3.2k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ công ty nước ngoài ngoại tệ khách hàng viết sai giá thành , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan