19

Một số sai sót hoặc hành vi "lách thuế" hay phát hiện ở lĩnh vực bất động sản

1. Không xuất hóa đơn khi nhận trước tiền theo tiến độ

2. Không lập hóa đơn khi đã bàn giao bất động sản

3. Bán BĐS thông qua một cá nhân nào đó có tính chất "nội bộ" nhằm giảm số thuế thực tế phải nộp

4. Chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp lãi sang doanh nghiệp lỗ, doanh nghiệp có ưu đãi (thường gặp ở các doanh nghiệp mô hình holding)

5. Xác định giá đất được trừ khi xác định thuế GTGT chưa chính xác

6. Không phân bổ VAT dùng chung cho doanh thu chịu thuế và không chịu thuế (lĩnh vực BĐS vừa có chịu thuế và không chịu thuế)

7. Phân bổ chi phí theo tỷ lệ diện tích BĐS để bán, để kinh doanh, để cho thuê chưa phù hợp

8. Xây dựng giá vốn dự tính dựa trên dự toán chưa được hợp lý

Nguồn: Sáng Nguyễn

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.