Mua Laptop chỉ có hóa đơn không có hợp đồng có được ghi nhận là TSCĐ không ?


5
1
Nguyễn Anh Cường
4 năm trước

Công ty tôi mới mua 1 cái laptop, nhưng chỉ có hóa đơn đỏ thôi, không có biên bản bàn giao, cũng không có hợp đồng.

Vậy chiếc laptop này có được ghi nhận là TSCĐ không, có phải trích khấu hao không?

Hữu ích 5 Yêu thích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


6
Nguyễn Diễm Châu
4 năm trước

Có hóa đơn đỏ là đủ ghi nhận TSCĐ bạn ạ.

Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung